Strona główna » Oprocentowanie lokat bankowych

Najwyższe oprocentowanie lokat w bankach – wrzesień 2016

Wybierz najwyższe oprocentowanie lokat bankowychPoniższe zestawienie to przejrzyste porównanie ofert najkorzystniej oprocentowanych lokat terminowych na polskim rynku. W porównaniu do rankingu lokat zawierającego szczegółowy podział oraz opisy, na tej stronie znajdziesz wszystkie oferty w jednym miejscu bez zbędnych podziałów. W przejrzystej tabeli znajdziesz listę najlepszych depozytów terminowych, okresy ich trwania oraz – co najważniejsze – znajdziesz najwyżej oprocentowane lokaty w poszczególnych bankach. Wszystko to z możliwością wygodnego sortowania.

BankNazwaOproc.
[%]
Okres
[m-ce]
Wymagane
Konto?
Min.
Kwota
Max.
Kwota
Sprawdź więcej
Lokata Gwarantowany Zysk
Na stałą kwotę 15.000 zł (dla nowych klientów)
4,10%3nie40 000?
Lokata HAPPY
bez zakładania konta, tylko dla nowych klientów
4,00%3nie1 00010 000
Smart Lokata na powitanie
przy założeniu darmowego Smart Konta
4,00%1tak1 00010 000
Lokata na start
dla klientów posiadających Konto Plus
4,00%3tak1 000 10 000
Lokata 3,5% na powitanie
(dla nowych klientów)
3,50%3tak50010 000
Smart Lokata na powitanie
przy założeniu darmowego Smart Konta
3,5%3tak1 00010 000
Lokata Mobilna
dla Klientów z Kontem 360°
3,25%3tak50010 000
Lokata HAPPY Plus
tylko dla nowych klientów
3,0%3nie10 000,01100 000
Lokata Bezkarna
w pakiecie konto oszczędnościowe na 2,5%
3,00%3nie1 000100 000

Lokata Welcome2,65%
2,65%
3nie350 000
100 000
600 000
350 000
e-Lokata na Nowe Środki2,70%4nie50010 000

Lokata Welcome2,65%3nie100 000350 000
Toyota BankPlan depozytowy na 130 dni
+ 50/100 zł premii za otwarcie lokaty
+ 250 zł (5x50 zł) premii za polecenia
+ możliwość otwarcia do 10 lokat
2,50%
+ 100 zł
130
dni
tak3 00010 000
Lokata Direct +2,05%12nie5 000-
Konto oszczędnościowe Smart Procent3,00%-tak150 000
Lokata Cloud2,73%4nie1 0001 000 000
Smart Lokata2,70%12nie1 0002 000 000
Smart Lokata2,70%24nie1 0002 000 000
Smart Lokata2,70%9nie1 0002 000 000

Lokata Standardowa2,70%24tak1 000 100 000
Lokata Direct+ Internet2,70%24nie5 000-
Lokata Direct+ Internet2,60%12nie5 000-

Konto oszczędnościowe2,50%4tak1100 000

Lokata Standardowa2,50%12tak1 000 100 000

Lokata Welcome2,5%1nie100 000 350 000

Natomiast jeżeli wolisz bardziej szczegółowe porównanie ofert, wraz z podziałem na kategorie oraz dokładniejszymi opisami parametrów i warunków, zajrzyj do naszego rankingu lokat.

Rodzaje oprocentowania

Pozornie mogłoby się wydawać, że oprocentowanie lokaty jest sprawą bardzo prostą i oczywistą. Niestety, pod tym kątem branża finansowa jest dość nieczytelna i w przekazach reklamowych lokat oraz kredytów bankowych pojawiają się odmienne terminy związane z oprocentowaniem. Istniejące haczyki oraz niedopowiedzenia sprawiają, że oferty bankowe są błędnie interpretowane przez klientów. W tym miejscu postaramy się wyjaśnić kilka popularnych kwestii:

  • w jaki sposób prawidłowo obliczyć zysk lokaty?
  • Jak czytać prospekty bankowe dotyczące produktów oraz jak uniknąć pułapek?
  • w jakich sytuacjach warto wybrać stałe oprocentowanie, a kiedy lepszym wyborem będzie zmienne?

Przede wszystkim ustalmy skąd bierze się oprocentowanie lokat. Jego wysokość jest ściśle powiązana z wysokością stóp procentowych Banku Centralnego, które określane są przez Radę Polityki Pieniężnej.

Oprocentowanie Stałe

Stała wartość stopy procentowej mówi nam, że oprocentowanie środków na naszym rachunku będzie niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy z bankiem. Jego dużą zaletą jest fakt, iż możemy co do złotówki wyliczyć wartość przewidywanych zysków z danego depozytu. Co za tym idzie lokaty o stałej wartości oprocentowania zaliczają się do niewielkiej liczby produktów finansowych gwarantujących pewny zysk bez ponoszenia żadnego ryzyka.

Wybór oprocentowania stałego jest polecany kiedy przypuszczamy spadek stopy procentowej NBP w najbliższym okresie oraz w sytuacji kiedy nie jesteśmy przekonani, co do najbliższej sytuacji na rynku.

Należy mieć na uwadze, iż lokata ze stałym oprocentowaniem jest zazwyczaj produktem odnawialnym. Z tego względu warto pilnować terminów, ponieważ w momencie odnowienia lokaty, w większości przypadków banki ustalają inną, niższą wartość na kolejny okres obowiązywania.

Oprocentowanie Zmienne

Zmienna wartość stopy procentowej oznacza, iż oprocentowania naszych środków w czasie trwania umowy może zostać zwiększone lub zmniejszone. Sytuacja dotyczy szczególnie kont oszczędnościowych oraz lokat dynamicznych.

Wybór oprocentowania zmiennego jest korzystny jeżeli w niedalekiej przyszłości spodziewamy się podwyższenia stóp procentowych NBP.

Na zmianę oprocentowania lokaty bankowej może wpływać kilka czynników: zmiana stóp procentowych NBP, zmiana międzynarodowych stóp oprocentowania lokat (WIBID/WIBOR) czy zmiana wysokości składki przekazywanej przez bank do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, itd. Tych powodów można wymienić jeszcze wiele ale największe znaczenie mają dwa pierwsze.

Pozostałe wartości oprocentowania lokat

Niestety świat finansów nie jest taki prosty. Oprócz pojęć oprocentowania stałego oraz zmiennego, w informatorach bankowych czy prospektach finansowych mogą pojawić się również inne terminy określające oprocentowanie depozytów. Poniżej objaśniamy ich znaczenie.

Nominalne

Wartość nominalnej stopy procentowej podawana jest zawsze w skali roku. Jej wartość nie uwzględnia wpływu kapitalizacji odsetek, czasu trwania lokaty, podatku od zysków z lokaty oraz żadnych pozostałych kosztów. Oprocentowanie nominalne bardzo często podawane jest często w materiałach reklamowych oraz ofertach banków.

Efektywne

Wartość oprocentowania efektywnego również podawana jest w skali roku ale dodatkowo uwzględnia wpływ kapitalizacji odsetek. Inaczej mówiąc, obliczając wartość efektywną oprocentowania dowiemy się jaką wartość nominalnej stopy procentowej powinniśmy uzyskać, żeby zrównoważyć zysk powstały z procesu kapitalizacji odsetek. Oczywiście w oprocentowaniu efektywnym nie jest brany pod uwagę podatek od zysków kapitałowych.

Netto

Jego liczba mówi nam o wysokości oprocentowania po odliczeniu wartości podatku od zysków . Należy mieć na uwadze, że w momencie zakończenia obowiązywania naszej lokaty, bank automatycznie pobierze (z wypracowanych odsetek) podatek w wysokości 19%.

Rzeczywiste

Wartość oprocentowania realnego to liczba podająca rzeczywistą zyskowność danego depozytu. Dokładniej mówiąc jest to oprocentowanie netto pomniejszone o wpływ inflacji. Generalnie w naszych obliczeniach nie pomijamy kwestię inflacji. Nie mniej jednak warto być świadomość faktu, iż po wygaśnięciu umowy lokaty, nasze oszczędności mogą być de facto mniej warte, niż podaje to wartość nominalnej czy efektywnej stopy procentowej.