Wszystko o bezpieczeństwie lokat bankowych

Nasze oszczędności to zazwyczaj efekt wielu lat ciężkiej pracy oraz konsekwencji. Warto dowiedzieć się więcej na temat kwestii bezpieczeństwa oszczędzania oraz inwestowania. Jest to szczególnie istotne kiedy weźmiemy pod uwagę zawirowania ekonomiczno-polityczne w Polsce i Europie czy afery finansowe typu Amber Gold, kiedy to brak świadomości ryzyka oraz brak wystarczającej wiedzy przyczynił się od utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Inwestor to nie tylko biznesmen obracający milionami ale również przeciętny Kowalski, który korzysta z tradycyjnych instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Oczywiście potencjalne zyski są proporcjonalne od poziomu ryzyka, które inwestor podejmuje. Nie mniej jednak każdy rodzaj inwestycji wiąże się z ryzykiem utraty części (w niektórych przypadkach całości) zainwestowanego kapitału.

Lokaty terminowe czyli prawdopodobnie najpopularniejsza forma oszczędzania, są jednocześnie jedną z najbezpieczniejszych opcji. Możliwe zyski są dużo niższe, niż w przypadku inwestowania w akcje, fundusze inwestycyjne czy handel na Forexie ale ryzyko utraty kapitału jest bardzo niskie.

 Czy lokaty bankowe są ryzykowne?

Jeśli przechowujesz oszczędności swojego życia na rachunku oszczędnościowym lub lokacie terminowej, na pewno zdarzyło Ci się pomyśleć w stylu „Co by było gdyby mój bank zabnkrutował? Czy będę w stanie odzyskać moje oszczędności?„. Możesz być pewny, że nie jesteś jedyną osobą, która się nad tym zastanawiała, a samo pytanie jest jak najbardziej na miejscu!

Banki udostępniają regularne sprawozdania dotyczące ich sytuacji finansowej i generalnie klienci nie mają się czego obawiać. W mediach jesteśmy bombardowani nowymi promocjami bankowymi, a na wielu ulicach możemy spotkać więcej placówek bankowych, niż sklepów spożywczych. Jednak kryzysy zdarzają nawet w dużo bardziej rozwiniętych gospodarkach, a jednym z bardziej dotkliwych przykładów może być bankructwo amerykańskiego banku Lehman Brothers we IX 2008 roku.

Mimo faktu, że sytuacje tego typu zdarzają się bardzo rzadko, warto wiedzieć jak zabezpieczyć się na taki wypadek.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Klienci oszczędzający na lokatach bankowych nie są pozostawieni sami sobie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja zapewniająca bezpieczeństwo depozytów w komercyjnych i spółdzielczych instytucjach bankowych posiadających siedzibę na terenie Polski. Gdyby jeden z banków ogłosił upadłość, BFG wypłaci klientowi zainwestowany kapitał wraz z wypracowanymi odsetkami (jednak nie więcej, niż równowartość 100 000 euro).

Najważniejsze zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

  • ochroną objęte są depozyty należące do osób fizycznych jak również firm,
  • gwarancją objęte są lokaty złotowe i walutowe, ale należności wypłacane są wyłącznie w PLN,
  • pod uwagę brana jest suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach oraz lokatach należących do danego klienta w tym banku,
  • wypłaty powinny zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od momentu zaprzestania działalności upadłego banku,
  • poszkodowani klienci mają aż 5 lat na zgłoszenie się do BFG po odbiór należnych im środków,
  • zestawienie banków objętych ochroną BFG dostępne jest na oficjalnej stronie.

Pozostała część depozytów, niezapewniona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (mowa tu depozytach przekraczających wartość 100 tys. euro) może zostać odzyskana w drodze podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego.

Sam zadbaj o bezpieczeństwo kapitału

Temat bezpieczeństwa jest szczególnie istotny jeśli posiadasz bardzo duży kapitał. W takim przypadku nie warto brać pod uwagę wyłącznie zabezpieczenia BFG ale także samemu pomyśleć o jak minimalizacji ryzyka. Możesz pomyśleć o alternatywnych inwestycjach (np. w nieruchomości) ale możesz także ulokować swój kapitał na kilka lokat w różnych bankach (w każdym przypadku mniej niż 100 000 euro). Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz mieć praktycznie 100% bezpieczeństwo kapitału, nawet w przypadku niewyobrażalnie nieprawdopodobnego scenariusza upadłości kilku banków w jednym czasie. Już teraz odwiedź nasz ranking lokat i wybierz najkorzystniej oprocentowane oferty, dostosowane do Twoich oczekiwań.