Czym jest WIBOR i jak się go ustala?

Coraz więcej osób rezygnuje z wynajmu mieszkania czy domu na rzecz kupna swojego lokum. Jednakże większości nie stać na zakup własnego „M” za gotówkę. Z pomocą takim osobom przychodzą banki, które udzielają na ten cel kredytów hipotecznych. W każdej umowie kredytowej dotyczącej zakupu nieruchomości (i nie tylko) znajdziemy tajemniczy skrót „WIBOR”. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić Państwu co on oznacza i skąd się bierze.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym czyli stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich banki są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom. Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy dana stawka, np. WIBOR 3M określa wysokość oprocentowania trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych. Wysokość WIBOR-u jest ogłaszana o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania WIBOR-u nazywa się fixingiem.

Ustalanie wysokości WIBOR

Ustalanie wysokości WIBOR polega na tym, że każdego dnia roboczego uczestnicy fixingu, czyli aktualnie 16 największych banków w Polsce, zgłaszają do jego organizatora stopy procentowe po jakich skłonne są udzielać kredytów innym bankom, z których odrzucane są dwie najwyższe i dwie najniższe stawki. WIBOR jest transakcyjny, gdyż w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji w oparciu o jego wartość. Organizatorem fixingu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska). Wysokość WIBOR-u zależy od wielu czynników takich jak m. in. wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacja, podaż pieniądza, czy wysokość PKB.

Znaczenie WIBOR-u dla oprocentowania kredytu

WIBOR jest podstawowym czynnikiem, od którego zależy wysokość oprocentowania kredytu czy lokaty, jakiego bank oferuje klientowi. W zależności od tego jaki WIBOR został zastosowany podczas zawierania umowy (przeważnie jest to WIBOR 1M lub WIBOR 3M), bank dokonuje zmiany stawki stopy referencyjnej kredytu, co ma bezpośredni wpływ na wysokość oprocentowania lokaty terminowej lub kredytu. Oprócz WIBOR-u wpływ na wysokość oprocentowania ma również marża banku i jest ona stałym składnikiem oprocentowania w całym okresie kredytowania.