Podatek od lokaty bankowej – wszystko co musisz wiedzieć

Dowiedz się jak obliczyć podatek od lokaty bankowej?Jak głosi pewne powiedzenie: „W życiu są tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki”. Te ostatnie towarzyszą nam na każdym kroku przez całe życie. Zarobki z naszej pracy pomniejszane są o podatek dochodowy, a praktycznie wszystkie towary i usługi obłożone są podatkiem VAT. Nie wspominamy tutaj o wielu innych podatkach jak akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od osób prawnych (CIT) czy nawet podatek od posiadania psa (został on zniesiony 31.12.2007 roku).

Wydawałoby się, że lokowanie ciężko zarobionych przez nas pieniędzy pozbawione jest już dodatkowego podatku (w końcu nasze dochody zostały już wcześniej opodatkowane). Niestety, wprowadzony w 2001 roku podatek od zysków kapitałowych powoduje, że także nasze odsetki od lokaty objętę są 19% podatkiem (zwanym również podatkiem Belki).

Jak obliczyć podatek od lokaty terminowej?

Obliczenie podatku od zysków kapitałowych z lokaty jest bardzo proste. Wartość podatku Belki wynosi 19% i oblicza się go następująco:

  1. Po pierwsze należy poznać kwotę zysku z lokaty czyli wartość odsetek w dniu ich kapitalizacji. Zgodnie z zasadami wartość odsetek zaokrąglamy do 1 grosza (czyli np. 30,0653 zł zaokrąglamy do 30,07 zł).
  2. Ostateczna kwota odsetek (zaokrąglona zgodnie z pkt. 1) stanowi podstawę opodatkowania i na jej podstawie obliczany jest nasz zysk: Nasz Zysk = KwotaOdsetek – (0,19 * Kwota Odsetek)
    W tym miejscu należy pamiętać, że wartość podatku jest zawsze zaokrąglana do „pełnych groszy w górę” (np. jeśli z obliczeń wyszło nam 3,471 zł to zostanie on zaokrąglony do kwoty 3,48 zł).
  3. Na koniec kwota naszego zysku (odsetek po opodatkowaniu) dodawana jest do wartości naszego kapitału. W kolejnym okresie kapitalizacji to ona będzia stanowić podstawę do obliczenia wartości należnych odsetek.

Na podatek Belki od zysków z lokaty nie masz wpływu. Możesz jednak lepiej ochronić swój kapitał oraz zwiększyć swoje zyski, dzięki lokatom z najwyższym oprocentowaniem. Aktualne zestawienie wraz z dokładnymi opisami parametrów i warunków znajdziesz zawsze w naszym rankingu lokat bankowych.