Lokaty terminowe w pigułce

Lokata terminowa (zwykła, tradycyjna lub inaczej depozyt terminowy) to popularny produkt finansowy umożliwiający bezpieczne pomnażanie Twoich oszczędności i ochronę przed inflacją.  Poznaj właściwości standardowej lokaty bankowej i dowiedz się więcej na temat czasu jej trwania, wysokości i rodzajów oprocentowania. Zbadaj także różnicę pomiędzy lokatą, a kontem oszczędnościowym.

Jak sama nazwa wskazuje, lokata terminowa to powierzenie pewnej kwoty pieniędzy bankowi na zdefiniowany okres czasu. W zamian za to bank zapewnia nam określony zysk zgodny oprocentowaniem lokaty w umowie. Następnie po upływie terminu lokaty, bank oddaje nam zdeponowaną kwotę wraz z odsetkami. Jak łatwo zauważyć, lokata przypomina kredyt gotówkowy z tą różnica, iż w tym przypadku to my pożyczamy bankowi pieniądze (niestety na gorszych warunkach).

Lokata nie gwarantuje bardzo wysokich zysków ale jest jednym z najbardziej bezpiecznych sposobów oszczędzania/inwestowania pieniędzy. W instytucjach bankowych w Polsce są one chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 EUR. Najważniejszym zadaniem lokat jest ochrona kapitału przed wpływem inflacji (szczególnie w krótszej perspektywie czasu).

Oprocentowanie lokat terminowych

Wyróżnia się dwa rodzaje oprocentowania depozytów terminowych: stałe oraz zmienne. Wartość stopy procentowej podawana jest zawsze w skali rocznej. Jakie są między nimi różnice? Objaśniamy poniżej.

Oprocentowanie stałe oznacza, że jego wartość jest niezmienna w okresie trwania umowy. Z tego powodu klient może w prosty sposób obliczyć wartość potencjalnego zysku z danej lokaty przed ulokowanie środków. Taka przewidywalność sprawia, że możemy łatwo porównać pomiędzy sobą konkurencyjne produkty bankowe oraz łatwiej zarządzać swoim budżetem oraz inwestycjami w perspektywie czasu.

Oprocentowanie zmienne oznacza, iż w okresie obowiązywania umowy bank może obniżyć lub podwyższyć ustaloną stopę procentową. Ma na to wpływ kilka wskaźników, m.in.: wysokość stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski czy wpływ sytuacji ekonomicznej na rynkach międzynarodowych (stawki stóp WIBOR i WIBID). Zmiana stóp procentowych przez bank w trakcie trwania lokaty oznacza, że z kolejnym dniem Twoje pieniądze będą oprocentowane zgodnie z nową wartością oprocentowania. Ten rodzaj lokat terminowych polecany jest przede wszystkim osobom, które orientują się w sytuacji ekonomicznej i potrafią interpretować sygnały.

Czas trwania lokaty

Kolejnym kryterium, według którego dzielimy lokaty jest okres ich trwania. Terminy te nie są na sztywno określone przez banki ale dla łatwiejszego rozróżnienia przyjęliśmy poniższe założenia:

  • lokaty krótkoterminowe – zakładane na okres do 2 miesięcy,
  • lokaty kwartalne – ich czas obowiązywania to 3 miesiące,
  • lokaty średnioterminowe – otwierane są na okres od pół roku do 11 miesięcy (najpopularniejsze z nich to 6 i 9 miesięcy),
  • lokaty długoterminowe – środki deponowane na 12 miesięcy i więcej

Odnawiać czy nie odnawiać

Ważnym aspektem jest kwestia odnawialności lokaty czyli możliwości przedłużenia jej trwania na taki sam okres czasu. Jeżeli założyłeś lokatę nieodnawialną Twoje środki wraz z odsetkami zostaną wypłacone na konto po zakończeniu lokaty. W innym wypadku nastąpi automatyczne odnowienie lokaty na warunkach określonych w regulaminie. Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na oprocentowanie, ponieważ przy odnowieniu bank zazwyczaj ustala niższą stawkę. Upewnij się również czy jest możliwość bezproblemowego zrezygnowania z przedłużenia umowy na kolejny okres.

Lokata czy konto oszczędnościowe

Wielu osobom trudno wybrać najlepszy produkt oszczędnościowy dla ich potrzeb. Obok lokat terminowych, nie małą popularnością cieszą się konta oszczędnościowe. Działają na podobnej zasadzie ale posiadają dość istotne różnice. Otworzyć lokatę czy konto oszczędnościowe? Co wybrać i dlaczego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższej tabeli:

(tabela)

Za przewagą lokat terminowych z pewnością przemawia wyższe oprocentowanie. Z drugiej strony konta oszczędnościowe kuszą większą swobodą w dysponowaniu kapitałem. Jeżeli jest to dla Ciebie istotne, sprawdź jakie propozycje rachunków oszczędnościowych oferują banki w Polsce.

Mimo, że są to oba produkty finansowe są wobec siebie konkurencyjną formą oszczędzania pieniędzy, dla banków są to metody na pozyskanie kapitału klientów. Na szczęście zyskują na tym również klienci.  Lokaty zapewniają niskie ale pewne zyski oraz chronią Twój kapitał przed wpływem inflacji. W zależności od Twoich planów na przyszłość możesz wybrać inwestycję w krótkiej lub dłuższej perspektywie czasu. W dokonaniu bezpiecznego i zyskownego wyboru pomoże Ci przygotowane przez nas porównanie lokat bankowych.