Lokata walutowa od A do Z

Lokaty walutowe to nic innego jak depozyty terminowe prowadzone w obcej walucie. W polskich bankach najpopularniejsze rodzaje lokat walutowych prowadzone są w euro (EUR), funcie brytyjskim (GBP), dolarze amerykańskim (USD) oraz franku szwajcarskim (CHF). Warto przyjrzeć się lokatom walutowym ponieważ oprócz pewnych zagrożeń posiadają wiele zalet, które mogą być bardzo korzystne finansowo.

ABC Lokaty Walutowej

W zasadzie nazwa lokaty walutowej jest nieco myląca i może wprowadzić w błąd. Termin „lokata” kojarzony jest z określonym zyskiem ale w odniesieniu do depozytu walutowego należałoby mówić o spekulacji zysków. Na tego rodzaju lokacie nie zawsze oszczędzimy nasz kapitał.

Jak już wcześniej wspomniano, lokata walutowa niesie za sobą pewne ryzyko, wypływające ze zmiany kursów. W okresie kiedy wartość złotego jest mocna w stosunku do waluty nabytej lokaty – zwyczajnie możemy stracić. Trudno jednoznacznie wskazać ile, ponieważ zależy to ściśle od różnicy kursu danej pary walutowej.

Z drugiej strony na lokacie walutowej możemy również dużo zyskać. W niedalekiej historii zdarzały się sytuacje kiedy wartość dolara czy funta brytyjskiego w dość krótkiej perspektywie czasu (kilku miesięcy) wzrosła o kilkanaście procent w stosunku do złotego. W tej sytuacji na osłabieniu złotówki moglibyśmy zarobić 10-15% nie uwzględniając w tym zysków wypracowanych przez lokatę.

Trzeba jednak pamiętać, że takie wahania par walutowych w dłuższej perspektywie czasu nie są łatwo przewidywalne. Podobnie ma się jednak sytuacja krótkoterminowa. Gra na rynku Forex skupia się w dużej mierze na handlu parami walutowymi ale ostatecznym przeliczeniu tylko ok. 20% inwestorów wygrywa.

W przypadku zainteresowania produktami tego typu, gorąco polecamy konta walutowe, które w przeciwieństwie do lokat nie wymuszają zamrożenia Twojego kapitału na określony czas. Dzięki możliwości szybkiego reagowania, możesz w dużej mierze ograniczyć straty jeśli sytuacja ekonomiczna przybrałaby nieoczekiwany zwrot. Jedną z kolejnych wad produktów walutowych jest konieczność poniesienia kosztów przewalutowania – jak wiadomo banki zarabiają również na operacji kupna i sprzedaży (tzw. spreadzie walutowym). Warto w tym przypadku korzystać z takich serwisów jak Cinkciarz i „kupić” obcą walutę po tańszym kursie,  dzięki czemu unikniemy wysokich prowizji bankowych.

Oprocentowanie lokat walutowych

Nie powinien dziwić fakt, iż lokaty walutowe są zazwyczaj o wiele niżej oprocentowane w porównaniu do złotówkowych. W zależności od sytuacji ekonomicznej oraz aktualnych promocji w wybranych bankach różnica wysokości oprocentowania może być 3-4-krotna. Wpływ na taką różnicę mają głównie o wiele niższe stopy procentowe w zagranicznych bankach strefy euro czy w USA. Ze względu na ich mniejszą popularność depozytów walutowych, o wiele rzadziej pojawiają się promocyjne oferty. W przypadku lokat bankowych w polskich złotych w zasadzie bez problemu można trafić na promocje oprocentowania w wysokości 4%.

Dla przykładu oprocentowanie lokaty w EUR wynosi ok. 1%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku pozostałych depozytów walutowych. Aktualne stawki znajdziesz w rankingu kont walutowych, gdzie znajdują się wyszczególnione lokaty w EUR, GBP, CHF i USD. Wysokość stóp procentowych to oczywiście nie jedyny parametr dlatego nie warto przekreślać tego rodzaju depozytów. Z punktu widzenia zysków istotne są także inne wskaźniki.

Podatek od lokat walutowych

Oczywiście lokaty walutowe nie są pozbawione podatku Belki. Obowiązują w tym przypadku identyczne przepisy i od zysków (po przeliczeniu na złotówki) pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 19%.

TAK dla lokaty walutowej czyli kiedy warto?

Pesymista mógłby powiedzieć, że lokata walutowa posiada szereg wad i nie warto brać jej pod uwagę. Istnieją jednak sytuacje kiedy warto otworzyć depozyt w obcej walucie.

Posiadacze kredytu walutowego

W przypadku operowania na parach walutowych zawsze jedna strona w danym okresie czasu zyskuje. W przypadku posiadania lub planowania kredytu w obcej walucie, warto pomyśleć o zrównoważeniu ryzyka poprzez otwarcie lokaty walutowej. W czasie osłabienia polskiego złotego względem waluty zaciągniętego kredytu, jego rata wyraźnie wzrośnie (o czym dotkliwie przekonało się tysiące Polaków w przypadku franka szwajcarskiego). Jednak w tym samym czasie lokata w walucie kredytu może zrównoważyć lub chociaż zmniejszyć stratę. Takie działanie podjęte odpowiednio wcześniej może bardzo dobrze zabezpieczyć nas przed gwałtownymi i bolesnymi zmianami sytuacji na rynkach finansowych.

Dywersyfikacja Kapitału

Inną praktyczną formą wykorzystania lokat walutowych jest możliwość zdywersyfikowania kapitału. Prawdopodobieństwo takich wydarzeń nie jest wysokie ale w przypadku nagłych zdarzeń (boomów) na scenie politycznej, gospodarczej czy ekonomicznej, w trakcie których wartość złotego byłaby zagrożona – zgromadzony kapitał w obcej walucie może okazać się bardzo przydatny.